Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


                                                                                                                             

Drogpolicy för Ystad Karateklubb

 

Vår föreningsverksamhet är uppbyggt på ideell basis, och vi arbetar för gemenskap genom Karaten, för kamratskap och för social och sportslig fostran.

För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och genom andra positiva intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Med ledare avser vi instruktörer och andra utsedda funktionärer i föreningen.

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. 

Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och doping. Syfte med policyn är att höja debutåldern för alkohol och förebygga bruket av tobak, narkotika och doping. 

 

TOBAK 

 

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år, gäller enligt svensk lag för att köpa tobak.

 

Vi tillåter ej att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt: 

 

 • Samtal med den berörde och kontakt med föräldrarna 

  Ansvaret för att dessa regler följs är de tränandes, ledarnas och föräldrarnas. 

   

Som ledare för barn och ungdomar är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man ska vara en god förebild för sina ungdomar. 

Under aktiviteter i Ystads Karateklubb ska man även som ledare avstå från att använda tobak 

Om vi skulle se att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt: 

 

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde

  Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas. 

   

   

ALKOHOL 

 

Åldersgräns 18 år, gäller enligt svensk lag för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för köp på systembolag. 

 

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol

Vi ser det som självklart att man inte kommer påverkad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte

Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i kläder som har föreningens, Ystad Karateklubbs märke eller logotyp

Medlemmar i Ystad Karateklubb bör respektera 18-årsgräns för att delta på fester där alkohol förekommer. 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt: 

 • Samtal med den berörde och kontakt med föräldrarna

 • Vid misstanke om svårare problem kan vi, med den enskildes medgivande, ta kontakt med skolan och/eller sociala myndigheter 

  Ansvaret för att dessa regler följs är medlemmarnas, ungdomarnas och deras föräldrars samt ledarnas. 

   

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar även då det gäller förhållandet till alkohol

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare eller vuxna medlemmar, gör vi på följande sätt: 

 • Enskilt samtal (styrelsen utser person som ansvarar för samtalet) med den berörde

 • Erbjuder hjälp och stöd 

 • Vid upprepade tillfällen av berusning/missbruk kan avstängning från ledaruppdrag eller uteslutning bli aktuellt

  Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens. 

   

   

    

  NARKOTIKA & DOPNINGSPREPARAT 

   

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag.

All form av doping är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag. 

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt: 

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18

  år 

 • Med den enskildes medgivande, ta kontakt med skolan och/eller sociala myndigheter. Kontakt med polis om medlem utsätts för påtryckning eller brottslig aktivitet

 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp (endast vid doping)

  Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

  Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men enskilda ledare och funktionärer har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas. 

  För närmare beskrivning antidopingarbetet - se bilagan Antidopingarbetet i Ystads Karateklubb

   

IMPLEMENTERING

För att få tyngd och hållbarhet i vår drogpolicy kommer vi att informera om och diskutera den vid möten med föreningens medlemmar vid andra gemensamma träffar samt informera om policyn vid representations- och informationsmöten samt vid kontakter med kommunen. 

Vår drogpolicy ska finnas presenterad på vår hemsida samt ska beskrivas i vår verksamhetsberättelse/årsredovisning. 

 

KONTAKTPERSON

Om Du har frågor och funderingar som rör droger eller doping tveka inte att tala med någon i styrelsen eller med föreningens kontaktperson i drogpolicyfrågor, som är Camilla Norin

Ystad 2019-01-15

Styrelsen

Information om doping och droger finns under fliken

Arkiv / Dokument

Uppdaterad: 06 MAR 2019 20:00 Skribent: Johnny Johansson
E-post: This is a mailto link
Karate

 budo-nord-1-06

 

 

budonord190

 SBI Sport. Allt för din kamp- & kraftsportsträning

 

Teleservice_4.0_300x86px_vitbg

 

Postadress:
Ystads KK - Karate
Armina Barakovic Bajric, Rapsåkersvägen 5
23836 Oxie

Besöksadress:
Flintlåsgatan 1, Backaskolan
27136 Ystad

Kontakt:
Tel: 0730301988
E-post: info@ystadkarateklub...

Se all info